รับฝากขาย-เช่าซื้อ

             บ้านและที่ดินเชียงราย 

บริการทุกเรื่องต้น – จนจบ 

 

บริการอสังหาริมทรัพย์ของเรา

ให้มืออาชีพดูแลเพิ่มโอกาสได้แน่นอน

เพราะ…

                     – เราทำการตลาดให้หลากหลายช่องทาง

                     – เราติดต่อกับลูกค้าและอัพเดทข่าวสารตลอดเวลา

                     – การทำงานของเราเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ ติดตามได้

ที่ดินใหม่

พื้นที่ 2-3-14 ตรงข้าม 7-11 สนามกีฬา ทรัพย์เพื่อการค้าและการลงทุน ถ.พ่อขุน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย